Enerģētika

GALVENIE DARBĪBAS VIRZIENI

Augstsprieguma un vidsprieguma apakšstaciju būvniecība

Augstsprieguma un vidsprieguma gaisvadu līniju būvniecība

Augstsprieguma un vidsprieguma kabeļu līniju būvniecība

Hidroelektroelektrostaciju (HES) agregātu un iekārtu renovācija, apkope un montāža

Termoelektrostaciju un siltumtīklu būvniecība

Kabeļu, gaisvadu līniju un apakšstaciju projektēšana

BŪVNIECĪBA UN MONTĀŽA :

0,4 kV – 400 kV kabeļi un uzmavas
Gaisvadu līniju izolatori, armatūra, vadi un OPGW troses
Sekundārie kabeļi
Apakšstaciju izolatori, kopnes un zemējuma kontūrs
Iekārtu lietie un gatavie pamati, iekārtu balsti
Spēka transformatori un to agregāti
Apakšstaciju augstsprieguma iekārtas un vidsprieguma slēgiekārtas
Metāla, koka un betona balsti
Releju aizsardzību, automātikas un palīgbarošanas paneļi