Sakari

BŪVNIECĪBA UN MONTĀŽA

Kompleksi mobilo sakaru tīklu ‘’zem atslēgas’’ pakalpojumi
GSM, UMTS un LTE iekārtu montāža
Mobilo sakaru tīklu ekspluatācija un apkalpošana
Antenu montāža un ieregulēšana  
Bāzes staciju celtniecības un montāžas darbi
Sakaru tīklu būvniecība
Optisko platjoslas tīklu būvniecība (FTTC, FTTH)
Optisko šķiedru metināšana un pārbaudes
Dzelzceļa sakaru, signalizācijas un elektroapgādes tīkli
Dzelzceļa komunikāciju un specializēto iekārtu uzstādīšana
Kravu skeneri
Zemes un gaisa satiksmes radari
Torņu montāža un uzstādīšana