Vakances

Mēs ticam, ka veiksmīga uzņēmuma pamatā ir profesionāli izvēlēta komanda, tieši tāpēc ļoti nopietni izvēlamies speciālistus un nodrošinām nepieciešamos priekšnoteikumus darbinieku profesionālās un karjeras izaugsmes veicināšanai.

Latvijas Energoceltnieks ir viena no vadošajām būvkompānijām Baltijā, kas augsti vērtē  jaunus un spēcīgus darbiniekus. Ja vēlaties piebiedroties mūsu kolektīvam un strādāt kādā no Latvijas Energoceltnieks darbības virzieniem, sūtiet savu CV un pieteikuma vēstuli uz e-pastu: darbs@lec.lv. Ja radīsies brīva vakance, kas atbildīs jūsu profesionālajām iemaņām un pieredzei, mēs noteikti ar jums sazināsimies.

 

a i c i n a  d a r b ā

ELEKTROMEHĀNISKO IEKĀRTU TEHNIĶI
iekārtu demontāžas un montāžas darbiem

(Rīgas HES hidroagregātu rekonstrukcijas projektā)

Prasības

1. Profesionālā augstākā izglītība inženiertehnikā.
2. Iemaņas darbam ar metāla apstrādi.
3. Pieredze līdzīgu montāžas darbu veikšanā un organizēšanā.
4.Prasmes strādāt datorprogrammās MS Project, AutoCAD lietotāja līmenī.
5. Labas angļu valodas zināšanas B2 līmenī darbam starptautiskajos projektos, valsts valodas prasme C1 līmenī.
6. Autovadītāja tiesības B kategorija.

Pienākumi

1. Plānot un koordinēt elektromehānisko iekārtu rekonstrukcijas darbus maiņās, saskaņā ar projekta vadītāja norādījumiem un tehnisko projektu.
2. Kontrolēt rekonstrukcijas darbu termiņu atbilstību veicamo darbu grafikiem.

Piedāvājam

1.Interesantu un dinamisku darbu stabilā uzņēmumā ar profesionālu kolektīvu .
2.Konkurētspējīgu, ieguldītajam darbam atbilstošu atalgojumu.
3.Profesionālo izaugsmi starptautiskā projektā.

Lūdzam sūtīt savu CV un motivācijas vēstuli ar norādi “Elektromehānisko iekārtu tehniķis” uz e-pastu: darbs@lec.lv līdz 2017. gada 30.septembrim.

 

a i c i n ā m  d a r b ā

HIDROTEHNISKO BŪVDARBU VADĪTĀJU

Prasības

1. darba pieredze hidrotehnisko būvju būvniecības projektu būvdarbu vadītāja amatā
2. hidotehnisko būvju būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības sertifikāts
3. augstākā izglītība būvniecībā
4. augsta atbildības sajūta par pieņemtajiem lēmumiem
5. spēja intensīvi strādāt dinamiskos apstākļos
6. datora prasmes pieredzējuša lietotāja līmenī aprēķinu veikšanai un būvdarbu izpildes dokumentu sagatavošanai
7. valsts valodas prasme C1 līmenī, krievu un/vai angļu sarunvalodas prasme.

Piedāvājam

1. interesantu un dinamisku darbu stabilā, tradīcijām bagātā būvkompānijā ar profesionālu kolektīvu
2. konkurētspējīgu, ieguldītajam darbam atbilstošu atalgojumu
3. iespēju papildināt profesionālo pieredzi un lietpratību
4. profesionālās apmācības un izglītošanās iespējas

Pienākumi

1. sagatavot būvprojektu realizācijai
2. veikt darbuzņēmēju atlasi un kontrolēt līgumsaistību izpildi līdz objekta nodošanai pasūtītājam

3. informēt pasūtītāju par darbu izpildes gaitu un saskaņot izmaiņas
4. kārtot būvdarbu izpildes dokumentāciju un finansiālos dokumentus
5. nodrošināt darba aizsardzības normu ievērošanu projekta realizēšanas gaitā
6. vadīt un koordinēt padotā personāla darbu

Lūdzam sūtīt savu CV un motivācijas vēstuli ar norādi “Hidrotehnisko būvdarbu vadītājs’’ uz e-pastu: darbs@lec.lv līdz 2017. gada 30. septembrim.

 

a i c i n a  d a r b ā

AUGSTKĀPĒJUS DARBAM ĀRZEMĒS
(ELEKTRONISKO SAKARU SPECIĀLISTUS)

Piedāvājam

1. darbu stabilā un sociāli atbildīgā būvkompānijā
2. konkurētspējīgu, ieguldītajam darbam atbilstošu atalgojumu
3. profesionālās apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas

Pienākumi

1. veikt mobilo sakaru torņu montāžas darbus, antenu un iekārtu uzstādīšanu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras objektos
2. nodrošināt uzdotā darba savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi
3. darbu izpildes gaitā ievērot uzņēmumā noteiktos standartus un darba kultūru

Prasības

1. vēlama tehniskā profesionālā izglītība
2. par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze augstkāpšanas darbos
3. vēlme pilnveidoties un apgūt jaunas zināšanas un tehnoloģijas
4. valsts valodas zināšanas B1 līmenī
5. B kategorijas tiesības

Lūdzam sūtīt savu CV un motivācijas vēstuli ar norādi “Elektronisko sakaru speciālits” uz e-pastu: darbs@lec.lv līdz 2017. gada 15.septembrim

 

 

a i c i n a  d a r b ā

TULKU

projekta asistenta pienākumu veikšanai telekomunikāciju infrastruktūras izbūves projektos Vācijā

Prasības 

1.Vācu valodas zināšanas B2 līmenī rakstiski un mutiski.
2.Datorprasmes – Excel, Word, Outlok.
3.Gatavība strādāt un dzīvot Vācijā.
4.Vēlama “B” kategorijas autovadītāja apliecība.
5.Labas komunikācijas spējas.
6.Vēlme attīstīties un pierādīt sevi.
7.Spēja strādāt patstāvīgi.
8.Iespēja darbu uzsākt nekavējoties.

Pienākumi:

1. Komunikācijas nodrošināšana starp pasūtītāju un būvuzņēmēju.
2. Aktīvi piedalīties projektu īstenošanā.

Piedāvājam:

1. Konkurētspējīgu atalgojumu.
2. Dzīves vietu Vācijā. 
3. Sociālās garantijas.
4. Karjeras izaugsmes iespējas projektu vadībā.
 

Lūdzam sūtīt savu CV un motivācijas vēstuli ar norādi “Tulks” uz e-pastu: darbs@lec.lv  līdz 2017. gada 30. septembrim. 

 

 

 

a i c i n a  d a r b ā

ELEKTROMONTIERI

Prasības

 1. elektrotehniskā izglītība (elektromontiera vai elektriķa kvalifikācija)
 2. elektroietaišu izbūves darbu pieredze Latvenergo sistēmā
 3. par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze līdz 20 kV gaisvadu līniju izbūvē
 4. vēlme pilnveidoties un apgūt jaunas zināšanas
 5. valsts valodas zināšanas B1 līmenī
 6. vēlamas speciālās traktortehnikas un/vai BE kategorijas tiesības  

 

Piedāvājam

 1. interesantu un dinamisku darbu stabilā, tradīcijām bagātā sociāli atbildīgā būvkompānijā ar profesionālu kolektīvu
 2. konkurētspējīgu, ieguldītajam darbam atbilstošu atalgojumu
 3. iespēju papildināt profesionālo pieredzi un lietpratību projektos ārzemēs
 4. profesionālās apmācības un izglītošanās iespējas

 

Pienākumi

 1. veikt 20 kV gaisvadu līniju izbūves darbus
 2. nodrošināt uzdotā darba savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi
 3. darbu izpildes gaitā ievērot uzņēmumā noteiktos standartus un darba kultūru

Lūdzam sūtīt savu CV un motivācijas vēstuli ar norādi “Elektromontieris” e-pastu: darbs@lec.lv līdz 2017. gada 30.septembrim.

 

 

 

a i c i n a  d a r b ā

PROJEKTU VADĪTĀJU
elektronisko sakaru tīklu projektēšanā
(2422 01)

Prasības

 1. pieredze projektēšanas vadītāja amatā elektronisko sakaru vai citu inženiertehnisko tīklu izbūves projektos,
 2. augstākā izglītība, vēlama augstākā profesionālā,
 3. pārzināt LR būvniecības nozari regulējošo likumdošanas telpu un ar to saistīto normatīvo aktu prasības,
 4. pieredze finanšu piedāvājumu sagatavošanā,
 5. spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, vadīt un koordinēt speciālistu grupas darbu,
 6. spēja intensīvi strādāt dinamiskos apstākļos, analizēt un risināt problēmsituācijas,
 7. argumentācijas un komunikācijas prasmes,
 8. valsts valodas prasme C1 līmenī, krievu un angļu sarunvalodas prasme darbam starptautiskos projektos,
 9. B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Piedāvājam

 1. Interesantu un dinamisku darbu stabilā, tradīcijām bagātā būvkompānijā ar profesionālu kolektīvu,
 2. Konkurētspējīgu, ieguldītajam darbam atbilstošu atalgojumu,
 3. iespēju papildināt profesionālo pieredzi un lietpratību projektos Latvijā un ārvalstīs,
 4. profesionālās apmācības un izglītošanās iespējas.

 

Pienākumi

 1. sagatavot uzdevumu projektēšanai vai organizēt darba uzdevuma saņemšanu no pasūtītāja, kā arī nodrošināt visu nepieciešamo tehnikso noteikumu saņemšanu, ar to saistīto vēstuļu un pieteikumu noformēšanu un iesniegšanu,
 2. vadīt piedāvājumu sagatavošanu (tāmes, tehnisko dokumentāciju, laika grafikus u.c.) elektronisko sakaru tīklu projektēšanai saskaņā ar pasūtītāja izstrādāto projektēšanas uzdevumu un norādījumiem,
 3. plānot, vadīt un koordinēt padotā personāla darbu, tehniskos resursus un nodrošināt projektēšanas darbu norisi atbilstoši ar pasūtītāju noslēgtajiem līgumiem un saskaņotajiem grafikiem,
 4. kontrolēt projektu izmaksas un ieņēmumus, atbilstoši sagatavotajiem finanšu piedāvājumiem, sekot līdzi budžeta izpildei un sastādīt nepieciešamās atskaites un finanšu analīzes,
 5. konsultēt projekta grupā iesaistīto personālu, uzraudzīt un vadīt būvprojektēšanas procesu,
 6. kontrolēt projektu dokumentācijas kvalitāti izstrādes gaitā, tās atbilstību LR normatīvo aktu un pasūtītāja darba uzdevuma prasībām,
 7. pieņemt un argumentēt sensitīvus lēmumus attiecībā pret trešajām personām,
 8. sadarboties ar potenciālajiem pasūtītājiem.

Lūdzam sūtīt savu CV un motivācijas vēstuli ar norādi “Projektu vadītājs’’ uz e-pastu: darbs@lec.lv līdz 2017. gada 30. septembrim.