Vakances

Mēs ticam, ka veiksmīga uzņēmuma pamatā ir profesionāli izvēlēta komanda, tieši tāpēc ļoti nopietni izvēlamies speciālistus un nodrošinām nepieciešamos priekšnoteikumus darbinieku profesionālās un karjeras izaugsmes veicināšanai.

Latvijas Energoceltnieks ir viena no vadošajām būvkompānijām Baltijā, kas augsti vērtē  jaunus un spēcīgus darbiniekus. Ja vēlaties piebiedroties mūsu kolektīvam un strādāt kādā no Latvijas Energoceltnieks darbības virzieniem, sūtiet savu CV un pieteikuma vēstuli uz e-pastu: darbs@lec.lv. Ja radīsies brīva vakance, kas atbildīs jūsu profesionālajām iemaņām un pieredzei, mēs noteikti ar jums sazināsimies.

 

aicinam darbā BŪVNIEKUS

Prasības

 1. Profesionālā izglītība būvniecībā (ļoti vēlama).
 2. Labas prasmes betonēšanas, mūrēšanas, namdaru  un/vai apdares darbu veikšanā.
 3. Prasme lasīt rasējumus.
 4. Vēlme pilnveidoties un apgūt jaunas zināšanas.
 5. Valsts valodas zināšanas B1 līmenī.

 

Piedāvājam

 1. Interesantu un dinamisku darbu stabilā, tradīcijām bagātā un sociāli atbildīgā būvkompānijā ar profesionālu kolektīvu.
 2. Regulāru, ieguldītajam darbam atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas.
 3. Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

 

Pienākumi

 1. Veikt būvdarbus saskaņā ar tehnisko projektu.
 2. Nodrošināt uzdotā darba savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
 3. Darbu izpildes gaitā ievērot uzņēmumā noteiktos standartus un darba kultūru.

Vispirms izskatīsm iesniegumus no būvnieku brigādēm!

Lūdzam sūtīt savu CV ar norādi “Būvnieks” e-pastu: darbs@lec.lv 2017. gada 31.jūlijam.

 

LOKMETINĀTĀJU (TIG)

metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē
Rīgas HES hidroagregātu rekonstrukcijas projektā

Prasības

 1. tehniskā izglītība (metinātāja (TIG) kvalifikācija)

 2. darba pieredze nerūsējošo cauruļvadu metināšanas  darbos

 3. valsts valodas zināšanas B1 līmenī

Piedāvājam

 1. interesantu un dinamisku darbu stabilā, tradīcijām bagātā būvkompānijā ar profesionālu kolektīvu

 2. konkurētspējīgu, ieguldītajam darbam atbilstošu atalgojumu

 3. iespēju papildināt profesionālo pieredzi un lietpratību starptautiskā projektā 5 gadu garumā

 4. profesionālās apmācības un izglītošanās iespējas

Pienākumi

 1. veikt cauruļvadu un citu mezglu metināšanas darbus

 2. nodrošināt uzdotā darba savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi

 3. darbu izpildes gaitā ievērot uzņēmumā noteiktos standartus un darba kultūru

Lūdzam sūtīt savu CV un motivācijas vēstuli ar norādi ‘’Lokmetinātājs (TIG)”  uz e-pastu: darbs@lec.lv līdz 2017. gada 31.jūlijam.

 

a i c i n a  d a r b ā

ELEKTROMONTIERUS

energoapgādes sistēmu izbūves projektos Latvijā (Rīga, Jelgava, Ventspils) un Skandināvijā

Prasības

 1. Elektrotehniskā izglītība (elektromontiera vai elektriķa kvalifikācija).
 2. Elektroietaišu izbūves darbu pieredze Latvenergo sistēmā.
 3. Vēlme pilnveidoties un apgūt jaunas zināšanas.
 4. Valsts valodas zināšanas B1 līmenī.
 5. Vēlamas speciālās traktortehnikas un/vai BE kategorijas tiesības.

Piedāvājam

 1. Interesantu un dinamisku darbu stabilā, tradīcijām bagātā sociāli atbildīgā būvkompānijā ar profesionālu kolektīvu.
 2. Konkurētspējīgu, ieguldītajam darbam atbilstošu atalgojumu.
 3. Iespēju papildināt profesionālo pieredzi un lietpratību projektos ārzemēs.
 4. Profesionālās apmācības un izglītošanās iespējas.

Pienākumi

 1. Veikt ārējo un iekšējo elektrisko tīklu izbūvi u.c. elektromontāžas darbus elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmu būvniecību projektos.
 2. Nodrošināt uzdotā darba savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
 3. Darbu izpildes gaitā ievērot uzņēmumā noteiktos standartus un darba kultūru.

Lūdzam sūtīt savu CV un motivācijas vēstuli ar norādi “Elektromontieris” e-pastu: darbs@lec.lv 2017.gada 31.jūlijam.

 

a i c i n a  d a r b ā

PROJEKTU VADĪTĀJU
elektronisko sakaru tīklu izbūves projektos Vācijā un Latvijā

Prasības

1.    vēlama 3-5 gadu pieredze vadītāja amatā inženiertehnisko būvju projektos un izpratne par optisko tīklu infrastruktūras specifiku;

2.    inženiertehniskā izglītība (vēlama augstākā profesionālā),

3.    radoša pieeja problēmsituāciju risināšanā un augsta atbildības sajūta par pieņemtajiem lēmumiem,

4.    spēja intensīvi strādāt dinamiskos apstākļos,

5.    argumentācijas un komunikācijas prasmes,

6.    valsts valodas prasme C1 līmenī, krievu un angļu sarunvalodas prasme darbam starptautiskos projektos, vācu valodas zināšanas un vēlme strādāt Vācijā  tiks uzskatīta par priekšrocību darbam Vācijā.

Piedāvājam

 1. interesantu un dinamisku darbu stabilā, tradīcijām bagātā būvkompānijā ar profesionālu kolektīvu,
 2. konkurētspējīgu, ieguldītajam darbam atbilstošu atalgojumu,
 3. iespēju papildināt profesionālo pieredzi un lietpratību projektos Latvijā un ārvalstīs,
 4. profesionālās apmācības un izglītošanās iespējas.

Pienākumi

1.    sagatavot piedāvājumus (tāmes, tehnisko dokumentāciju, laika grafikus u.c.) elektronisko sakaru tīklu izbūvei saskaņā ar pasūtītāja izstrādāto projektu vai norādījumiem,

2.    plānot, vadīt un koordinēt padotā personāla darbu, tehniskos resursus un nodrošināt būvdarbu norisi atbilstoši ar pasūtītāju saskaņotajiem grafikiem,

3.    pieņemt un argumentēt sensitīvus lēmumus attiecībā pret trešajām personām,

4.    veikt naudas plūsmas uzskaiti un kontrolēt projekta ieņēmumus un izdevumus,

5.    sadarboties ar potenciālajiem pasūtītājiem.

Lūdzam sūtīt savu CV un motivācijas vēstuli ar norādi “Projektu vadītājs’’ uz e-pastu: darbs@lec.lv līdz 2017. gada 31.jūlijam.